ThinkstockPhotos-505534803 kopiera

Thinkstock (featured image)

Återbruk, samutnyttjande och reparation

Miljö På årets Almedalsvecka kommer branschorganisationen Avfall Sverige att marknadsföra sin långsiktiga kampanj Miljönär, som lanserades i februari i år. Satsningen, som genomförs i samverkan med Sveriges samtliga kommuner är en märkning för alla som lagar, lånar och återanvänder.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

Även om vi svenskar är bra på att ta hand om vårt avfall så återstår mycket arbete för att ytterligare öka hållbarheten i vår samlade konsumtion. Grundproblemet är att det helt enkelt uppstår för mycket avfall i vårt samhälle, vilket förstås avspeglar våra konsumtionsvanor.

Det tog Avfall Sverige fasta på när de lanserade den långsiktiga Miljönär-vänlig-märkningen, som dels består av en kampanjsajt med unga i åldern 16-30 som främsta målgrupp och dels en märkning som exempelvis skomakare och second hand butiker kan använda som en del av sin marknadsföring gentemot kunder som vill göra hållbara val.

Miljönär-vänlig-märkningen vänder sig till företag och organisationer vars varor och tjänster hjälper kunden att välja en hållbar livsstil med hjälp av hållbar konsumtion. Miljönär- vänlig-märkningen hjälper kunden att göra val som både är hållbara och bidrar till att spara pengar.

Anna-Carin Gripwall, informationsansvarig Avfall Sverige
Anna-Carin Gripwall, informationsansvarig Avfall Sverige

– Vi har valt att vända oss till en målgrupp mellan 16 och 30 år, eftersom vår erfarenhet är att de konsumerar mycket och dessutom ofta konsumerar relativt billiga prylar. Ungdomar i den här åldern befinner sig också i en livsfas då de flyttar hemifrån, skaffar sin första bil, köper sin första bil och skaffar familj, beslut som är nära associerade med konsumtion av olika slag. Vår förhoppning är att Miljönär-vänlig-märkningen ska inspirera dem till hållbar konsumtion, oavsett om det gäller second hand kläder, att gå med i en bilpool eller att låna verktyg via en verktygspool snarare än att köpa egna, säger Anna-Carin Gripwall, informationsansvarig på Avfall Sverige.

 

Vi har valt att vända oss till en målgrupp mellan 16 och 30 år, eftersom vår erfarenhet är att de konsumerar mycket och dessutom ofta konsumerar relativt billiga prylar.

 

På hållbarhetsområdet tror Anna-Carin Gripwall att hållbar konsumtion blir det begrepp som kommer att diskuteras mest i samband med årets Almedalsvecka. Bland annat Myrorna kommer att arrangera flera seminarier med fokus på hur man kan konsumera hållbart på olikas sätt.

Miljönär-vänlig-märkningen uppmuntrar unga människor till återanvändning, samutnyttjande och reparation och visar på konkreta fördelarna med att inte per automatik köpa nytt så snart man behöver något. Några av de verksamheter som hittills märkts är skomakare, skräddare, secondhand- och vintagebutiker. En av de första aktörerna som fick märkningen var Blocket och även många bibliotek, som ju uppmuntrar till återbruk genom att låna istället för att köpa nya böcker, har Miljönär-vänligmärkts.

Avfall Sveriges målsättning är att Miljönär-vänlig-märkningen ska vara en märkning som aktörer och verksamheter eftersträvar, en märkning som kan stärka dem i deras marknadsföring.

– Privatpersoner kan spara mycket pengar på att laga, låna och återanvända och vi kan tjäna miljarder ur ett samhällsekonomiskt perspektiv på att minska mängden avfall i Sverige. Ytterligare ett exempel är att kostnaden för att bygga nya hus kan minska med ungefär en procent genom att förebygga avfall. Dessutom sparas naturresurser och miljön mår bättre om vi minskar mängden avfall, säger Anna-Carin Gripwall.