nyinflyttat par

Foto: shefkate/Adobe stock.

Bygg bostäder för människor med vanliga inkomster

Bostäder Läget på bostadsmarknaden är en av Sveriges största samhällsutmaningar. Bostadsbristen är utbredd i stora delar av landet eftersom utbudet av hyresrätter och bostadsrätter till överkomliga prisnivåer inte är tillräckligt stort.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

Många byggherrar har hittills fokuserat på att bygga bostäder för höginkomsttagare, men efterfrågan ökar stadigt på bostäder som människor med vanliga inkomster har råd med. Sacha Pardon, informationsansvarig på BoKlok, ett bostadskoncept med Ikea och Skanska som gemensamma initiativtagare berättar hur de tänker utifrån vad som byggs i Sverige idag.

Sacha Pardon
Sacha Pardon.

– I dagsläget har Sverige den högsta byggtakten sedan miljonprogrammets dagar. Frågan är bara för vem det byggs och vem som ska ha råd med de nya bostäderna som byggs. Många byggherrar väljer att plocka russinen ur kakan genom att i första hand bygga för köpstarka målgrupper Det byggs många dyra bostadsrätter och hyresrätter, vilket innebär att det segmentet rimligen kommer att mättas, säger Sacha Pardon.

Industriellt och högkvalitativt byggande

En tydlig trend bland annat i London och städer i USA är att förskollärare, undersköterskor, busschaufförer
och andra människor med vanliga jobb hänvisas allt längre bort från storstädernas citykärnor, helt enkelt eftersom de inte har råd med de hyresnivåer eller bostadsprisnivåer som gäller i eller i anslutning till citykärnan.

Det innebär i sin tur att många av dessa människor är hänvisade till långväga pendling till och från sina arbetsplatser. Utvecklingen är densamma även i svenska storstäder och riskerar att accelerera om inte tillgången på bostäder som låg- och medelinkomsttagare har råd med ökar.

 

Fler byggföretag behöver bygga för medelinkomsttagare och utgå från vad den målgruppen har råd med när de budgeterar sina bostadsprojekt.

Sacha Pardon

 

– Fler byggföretag behöver bygga för medelinkomsttagare och utgå ifrån vad den målgruppen har råd med när de budgeterar sina bostadsprojekt. Genom att bygga med industriella metoder och smarta processer kan vi minska byggkostnaderna med uppemot trettio procent. Industriella kvalitetssystem gör också att vi kan hålla en hög och jämn kvalitet, säger Sacha Pardon.

Byggföretag bör dra lärdom av industrin

Han påpekar att merparten av de bostäder som finns på marknaden redan är byggda och att man därför behöver se över nyttjandet av det befintliga bostadsbeståndet för att öka balansen på bostadsmarknaden.

Han anser också att en jämn byggtakt övertid och långsiktiga spelregler inom bostadspolitiken skulle gynna både de som bygger och inte minst de som ska bo.

Han anser att fler byggföretag behöver dra lärdom av tillverkningsindustrin. I dagsläget är merparten av nya bostadshus helt unika när det gäller utformning och tekniska specifikationer. Om samma tänk hade tillämpats i bilindustrin och varje bil som tillverkats hade varit helt unik i sitt slag skulle relativt få människor ha råd att köpa en ny bil.

Initiativet bör komma från byggföretagen själva

Detsamma gäller bostäder, om man tillämpar ett industriellt tänkande och samtidigt säkrar upp kvaliteten i samband med bostadsproduktion så ökar förutsättningarna för att även ensamstående, ungdomar, nyanlända och andra särskilt utsatta grupper på bostadsmarknaden ska kunna hitta en bostad till en rimlig kostnad.

– Resurseffektiviteten i byggandet är relativt låg, medan industrins resurseffektivitet har ökat kontinuerligt. I framtiden kommer fler byggföretag att tvingas dra lärdom av industrin när de bygger nya bostäder för att bibehålla sin konkurrenskraft. Samtidigt är vår erfarenhet att byggföretag som vanligtvis bara bygger dyra bostäder ofta har svårt att kombinera det med att även bygga kostnadseffektiva bostäder för vanligt folk. Det är i allmänhet en fördel om man väljer en inriktning och sen konsekvent håller sig till den, säger Sacha Pardon.