Jörgen Aronsson, vd Dåva DAC

Dåva. Jörgen Aronsson, vd Dåva DAC

Deponi, från dumpning till långsiktigt ansvar och återvinning

Miljö Kraven på återvinning ökar, men deponi för farligt avfall kommer även fortsättningsvis att behövas.

waldemaringdahl

Waldemar Ingdahl

I mitten av 60-talet fanns problem med växande sopberg och luftföroreningar i Umeå. För att åtgärda miljöproblemen startade kommunen år 1974 avfallshanteringen på Dåvamyran norr om staden.

På Dåvaområdet finns idag ett av Europas mest energieffektiva kraftvärmeverk med avfall som bränsle. I närheten finns Dåva Deponi och avfallscenter i Umeå AB, DAC. Kunderna finns i hela Norrland och upptagningsområdet utökas när Norrbottniabanan börjar byggas år 2018.

Deponi skiljer sig i dag markant från 60-talets soptippar. Avfallet sorteras, vägs och processas. Det läggs på en tät botten innan det övertäcks med tätnings- och barriärsystem för att förhindra läckage.

Jörgen Aronsson är vd för Dåva DAC. Han understryker kraven på producenten.

– Avfallsdeklarationen som lagen kräver är ett viktigt dokument för att öka medvetenheten och underlätta för tillsynen att följa upp avfallskedjan. Då kan deponiföretagen förstå avfallet och hur det ska behandlas, säger han.

I Almedalen representeras Dåva DAC av organisationen Avfall Sverige som anordnar seminarier om hållbara städer, fjärrvärme och biogas.