Mikael Hagman, affärsutvecklare inom eltrafik

Privat

”Det är på riktigt nu”

Miljö Redan år 2009 predikade visionärer elbilens lov och beskrev en ny verklighet med 660 000 elbilar i Sverige år 2020. Vanliga fossilbilar skulle kunna konverteras till eldrift, räckvidd var inget problem och allt skulle kunna laddas med vanlig hushållsel. Det skulle gå fort och lätt att ställa om till el i fordonsflottan. Hur gick det med spådomarna, och var står vi nu 2016? Det frågar sig Mikael Hagman, affärsutvecklare inom eltrafik.

Johan Umenius

Johan Umenius

Utvecklingen mot där vi är idag tog fart och blev framförallt synlig under perioden 2008-2009. Vi kommer nog alla ihåg TV-reklamen med gröna laddstolpar som växte upp ur marken, men vad har hänt under de sju år som gått som vi inte sett?

Bilindustrin utvecklar inte elbilar och laddhybrider över en natt, till sina i grunden mycket traditionella och konservativa kunder. Men elspåret är tillräckligt intressant för bilindustrin, som startade ett utvecklingsarbete som vi nu börjar se resultatet av. I Europa har förstås den europeisk­a bilindustrin ett avgörande inflytan­de på utvecklingen, där standardiserings­frågor har haft hög prioritet. Sedan några år har vi en gällande EU-standard för laddning av elfordon. European Automobile Manufacturers Association, ACEA, har tillsammans med Union of the Electricity Industry, Eurelectric, drivit på politiken i Bryssel så att EU-direktivet för alternativa bränslen tydligt tar ställning för en ökad andel elbilar och laddhybrider.

Hemma i Sverige har ett antal lokala och regionala projekt tillsammans med några större nationella diton lyft transportomställningen till mer eldrift. I några kommuner har satsningar på publik laddinfrastruktur gett resultat i ett ökat antal elbilar och laddhybrider. Det är spännande att flera kommuner gått före och satsat på elbilar i den egna fordonsflottan, vilket är lokalt klimatbra och dessutom ekonomiskt fördelaktigt.

På nationell nivå har två regering­a­r varit nyfikna på en fossiloberoende fordonsflotta, och fattat beslut som Supermiljöbilspremien och Klimatklivet, så det finns en politisk vilja. Riksdagens beslut om en fossil­oberoende fordonsflotta år 2030 är nu på riktigt vägledande för både näringsliv och offentlig sektor.

Idag kan den som vill köpa en elbil eller laddhybrid välja mellan trettio olika bilmodeller. Redan år 2018 har antalet val ökat till ett åttiotal .

Utan bilindustrin inga elbilar och laddhybrider, och utan en standardiserad laddinfrastruktur inga eller mycket få diton. Ett antal operatörer av laddtjänster har affärsmässigt analyserat marknaden och ser att utvecklingen är så positiv att det från cirka år 2020 finns en på riktigt kommersiell marknad för el som drivmedel.

De tidiga affärsmodeller som finns idag kommer med säkerhet att förändras över tid, och kunderna kommer att ha ett stort utbud av laddtjänster att välja mellan. Drivmedlet el blir en del av tjänster som rör elanvändningen på flera sätt. El är ett decentraliserat drivmedel som skapar helt nya möjligheter för kunden och tjänsteleverantören. Det är inte långt borta förrän fastighetsbolag erbjuder el till din elbil som en del av månadsavgiften, där dessutom publikladdning på stan ingår.

Idag kan den som vill köpa en elbil eller laddhybrid välja mellan trettio olika bilmodeller. Redan år 2018 har antalet val ökat till ett åttiotal. Det är på riktigt nu…

Mikael Hagman, affärsutvecklare inom eltrafik