140228_anna-maria_ foto peterknutson (kopia)_feature

Peter Knutson

Lokalt och globalt möts i Almedalen

Anna Maria Corazza Bildt kommer till Almedalen med erfarenhet av internationell diplomati och europapolitik. Hur möter de lokala frågorna de globala?

waldemaringdahl

Waldemar Ingdahl

Almedalen har än så länge främst präglats av svensk politik. Europeisk politik blir allt viktigare även i svensk inrikespolitik, så vi talade med Europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt för att höra om hennes erfarenheter av Almedalen och hur hon ser på samtiden.

 

Hur många gånger har du varit med i Almedalen? Berätta om ditt mest intressanta politiska minne från Almedalsveckan.

– Varje år sedan jag blev folkvald parlamentariker. Två av mina mest minnesvärda ögonblick är när jag lanserade min kampanj ”Basta till Matsvinnet” som fick stort genomslag med en egen låt av sångaren Eddie Olivia samt när jag hade en livlig debatt med Gudrun Schyman om jämställdhet.

 

Vilka teman och samtalsfrågor tror du kommer att bli mest omtalade på årets Almedalen?

– Jag tror att jobb, digitalisering, innovation kommer vara på dagordningen. Men migration, terrorism och extremism kommer också vara frågor som diskuteras flitigt. Vi måste höja blicken, bredda våra perspektiv och ta mer in av omvärlden i den svenska debatten.

– Jobb för våra unga i Sveriges börjar med en välfungerande gemensam marknad. Vi kan inte spendera oss ur den ekonomiska krisen utan vi ska växa ur krisen. Det är oroande hur de rödgröna nu sätter käppar i hjulen för det kommande frihandelsavtalet med USA (TTIP).

– Viktigt att under Almedalen bemöta den populism som sprids från de rödgröna. Vi ska stå upp för jobb och tillväxt som är de självklara fördelarna genom ett stärkt samarbete med USA. Den digitala inre marknaden är också en het potatis. Konsumenterna har tröttnat på att begränsas av landsgränser när de tar del av Netflix, Spotify och Uber med mera. Det är dags att ta tillvara på den digitala revolutionen! Entreprenörskapet är snabbare än politiken på att hitta lösningar. Att skapa en framtidssäker politik är en utmaning för oss politiker.

– Flyktingkrisen kommer också att debatteras flitigt. Det finns ingen quick-fix, det krävs ett helhetsgrepp. På kort sikt gäller det att rädda liv. Att skapa fler lagliga vägar in stoppar inte tragedierna på Medelhavet om vi inte samtidigt gemensamt bekämpar smugglarna. Därför välkomnar jag att EU:s räddningsoperation Triton förstärks och jag är stolt över att det svenska fartyget Poseidon deltar i insatserna. Men det räcker inte, alla länderna måste också genomföra reglerna i Asylpaketet som jag varit med och utformat, och fler länder måste ta större ansvar. Det är dags att vi går från ett frivilligt till ett bindande system för flyktingmottagning i Europa.

 

Vilka teman och samtalsämnen anser du borde vara omtalade på årets Almedalen?

– Jag hoppas att kriget i Ukraina ska uppröra många med två miljoner människor på flykt mitt i Europas hjärta. Europa ska stå starkt och enigt mot Rysslands aggression. Vi måste höja Europas humanitära profil och använda vår ekonomiska makt för att föra fram en effektiv dialog. Det gör mig stolt snarare än avskräckt av att vara på Rysslands svarta lista, för att det visar att jag gör mitt jobb som Europaparlamentariker. Försöket att censurera mig gör mig än mer beslutsam att stå upp för fred, frihet och öppenhet. Den ryska svarta listan visar att EU-sanktionerna ger effekt och det är dags att se över hur vi kan utvidga dessa till att Minsk fredsavtal genomförs. I Almedalen ska vi våga prata om ett svenskt NATO medlemskap.

– Jag förväntar mig naturligtvis att frågan som jag brinner starkt för, att alla ska ha bra mat på sina tallrikar flitigt kommer diskuteras. Det är synd att Sverige inte deltar i världsutställningen EXPO i Milano som pågar just nu med temat matsäkerhet. Jag ska fortsätta engagera mig för att öka konsumentens makt, valfrihet och transparens i matbranschen.

 

Kommer du att hålla ett eget arrangemang i år? Kommer du att sitta med i en talarpanel?

– Jag kommer att ha en kockduell mot Eskil Erlandsson bland annat. Då ska vi samtala om mat och en levande landsbygd samtidigt som vi ser vem som är bäst i köket, det ser jag verkligen fram emot.

– Jag kommer också att debattera om Sverige verkligen behöver en nationell livsmedelsstrategi. Som Europaparlamentets vice ordförande för den inre marknaden och konsumentskydd utskottet, kommer jag att delta i ett viktigt seminarium om nya regler för produktsäkerhet och marknadskontroll. Vi behöver mindre byråkrati och mer rättssäkerhet.

 

Du använder filtigt sociala medier och har profilerat dig väl i opinionsbildningen online. Vad är viktigast för en folkvald att tänka på när man använder sociala medier?

– För mig är det en träffpunkt, du följer inte mig, vi träffas på social media. Jag vill ge alla en möjlighet att förstå vad jag gör, vad som händer i Bryssel och hur det påverkar deras vardag. Jag tror på Europa och jag bjuder in till att påverka Europapolitik med mig. Jag strävar mot ett öppnare och mer transparent Europa, och därför offentliggör jag mitt arbete.

– I Almedalen ska man dock göra det man inte kan på social media, träffas i verkligheten. Möta medmänsklighet och starkt engagerade röster från civilsamhället. Den öppenheten och mångfalden passar mig väl.