ThinkstockPhotos-527857397 kopiera

Thinkstock (featured image)

Egna kanaler ökar genomslagskraften

Kommunikation Almedalsveckan växer stadigt och attraherar allt fler deltagande organisationer och företag för varje år som går. En ökad konkurrens om besökarnas och medias uppmärksamhet innebär förstås att en tydlig strategi för medverkan och ett starkt, enhetligt budskap blir allt viktigare verktyg i strävan efter att nå ut till sin målgrupp, oavsett om det är politiker, beslutsfattare, allmänheten eller media.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

I samband med Almedalsveckan utses varje år årets opinionsbildare. Medierådgivningsföretaget Opoint står för utmärkelsen och en jury utser årets de tio organisationer eller företag som lyckats bäst med uppgiften att skapa opinion för sina hjärtefrågor under Almedalsveckan.

Utnämningen bygger på uppmätt genomslag, bland annat i sociala medier, samt antal frågor som har fått genomslag. 2014 utsågs LO till Årets opinionsbildare. På andra plats hamnade Lärarförbundet, medan Röda Korset knep tredjeplatsen.

På fjärde och femte plats hamnade Öresundshuset och Unibet.

Mikael Lindström
Mikael Lindström

– LO investerade mycket resurser på att mobilisera och nå ut under 2014 års Almedalsvecka. Deras frågor gick i mångt och mycket i linje med de politiska frågor som lyftes under veckan, vilket gav dem medvind. Lärarförbundet lyckades också nå ett bra genomslag, trots att deras budget var mindre än LO:s. Det berodde bland annat på att skolfrågan var en av de stora fokusfrågorna under hela 2014, säger Mikael Lindström, medieanalytiker, Opoint.

Det är inte alltid de aktörer som har mest resurser som får bäst genomslag under Almedalsveckan. Vägen till framgång baseras istället på en kombination av strategi, att välja ut en eller ett par tydliga frågor som ni ska fokusera på under veckans gång samt att formulera ett tydligt mål för er medverkan i Almedalen.

– Ert syfte kanske är att nätverka, trendspana eller påverka, alternativt en kombination av dessa tre. Det är absolut okej att åka till Almedalen med syftet att nätverka och kompetensutvecklas, men det är viktigt att målsättningen formuleras i förväg och att era satsningar under veckan går i linje med målen, säger Mikael Lindström.

 

Satsa mycket på att kommunicera seminariets budskap via digitala kanaler.

 

Att synas i media med ert budskap är förstås ett viktigt mål för många, men för organisationer och företag är medieutrymmet i allmänhet begränsat eftersom merparten av de journalister som finns på plats i Visby under Almedalsveckan väljer att fokusera på de politiska frågorna. Mikael Lindström rekommenderar därför aktörer i Almedalen att i så stor utsträckning som möjligt använda sina egna digitala kanaler för att kommunicera ut sitt budskap.

Facebook, Twitter och den egna hemsidan kan med fördel användas för att kommunicera ut ett enhetligt budskap under veckans gång.

– Att genomföra egna seminarier på plats i Almedalen är ett beprövat sätt att nå ut med sitt budskap, men satsa mycket på att kommunicera seminariets budskap via digitala kanaler, eftersom seminariet förmodligen bara kommer att nå högst ett hundratal av Almedalsveckans besökare, säger Mikael Lindström.

Att nå genomslag genom aktiviteter på plats i Almedalen är till viss del underskattat. Även om de flesta av oss förmodligen kommer ihåg när Gudrun Schyman genomförde en manifestation där hon brände upp pengar så är det inte alltid de mest påkostade aktiviteterna som ger störst genomslag.

– Under förra årets Almedalsvecka gick representanter för Electrolux exempelvis runt med en dammsugare över axeln under hela veckan för att väcka uppmärksamhet kring sina frågor. Ytterligare ett exempel på aktiviteter som väcker uppmärksamhet på plats under Almedalsveckan är Röda Korset, vars medlemmar hade en hög närvaro på gator och torg kring Almedalen, där de spred budskapet om ställen i världen där det behövdes hjälpinsatser, säger Mikael Lindström.

Han påminner om vikten av att göra en ordentlig uppföljning av medverkan i Almedalen. Även om semestern ofta är inplanerad direkt efter Almedalsveckan så kan det vara värt att stanna upp och reflektera kring vilka resultat investeringen under Almedalsveckan genererat. Det bidrar förstås även till att göra medverkan mer träffsäker inför nästa år.