Foto Shutterstock

Shutterstock

Elbilen – i första hand en andrabil

Miljö Regeringens vision är att Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta 2030. Det målet sätter en av förutsättningarna – elbilen – i fokus och det märks i programmet till Almedalsveckan, där elbil- och transportseminarier avlöser varandra. Men allt är inte rosenrött, den så kallade räckviddsångesten och det relativt höga elbilspriset sätter vissa käppar i hjulet.

Håkan Söderberg

Försäljningen av elbilar och laddhybrider har mer än fördubblats det senaste året. Men ökningen sker från relativt låga nivåer och många anser att utvecklingen går alldeles för sakta. Det finns också positiva röster.

Sammantaget är dock viljan och intresset att snabba på utvecklingen stor. Och i Almedalen står seminarierna som spön i backen. Ett av dem, ”Laddad för framtiden – om laddsystem för el- och hybridbilar”, arrangeras av Rexel Sverige/Rexel Energy Solutions, och de tar upp frågan om en bra infrastruktur kring laddstationer.

Du laddar det näst dyraste du har i det dyraste du har på ett osäkert sätt.

Nicklas von Schrenk

 

Idag laddas de flesta elbilar hemma, men i en fungerande infrastruktur måste andra typer av laddstationer också finnas på plats. I publik miljö som köpcentra och arbetsplatser, i gemensamhetsgarage och efter de större vägarna. Nicklas von Schrenk på Rexel Energy bekräftar att det vanligaste sättet att ladda elbilen är hemma och nattetid, men vill varna för att använda schukto-uttaget, det vill säga det vanliga vägguttaget. Orsak: Det finns en brandrisk.

– Du laddar det näst dyraste du har i det dyraste du har på ett osäkert sätt, säger han.

Nicklas von Schrenk, systemsäljare laddsystem inom teknisk försäljning och affärsutveckling, Rexel Energy.
Nicklas von Schrenk, systemsäljare laddsystem inom teknisk försäljning och affärsutveckling, Rexel Energy.

Nicklas von Schrenk är inte ensam om den uppfattningen. Även Elsäkerhetsverket avråder från att använda schukto-uttag. Istället rekommenderas en laddbox som tillåter Mode 3-laddning, vilket anses vara det säkraste alternativet. Laddningen övervakas och slår av strömmen om något går fel.

Ett större antal olika laddstationer skulle öka räckvidden och minska räckviddsångesten – oron över att batteriet ska ta slut under en resa – som idag bidrar till att många väljer att inte skaffa elbil, trots den allmänna uppfattningen att elbil är mer ekonomiskt (och miljömässigt) försvarbart.

Niklas Jakobsson, doktorand på Chalmers tekniska högskola, påvisar i en undersökning tillsammans med andra forskare att den räckviddsångest som många elbilsspekulanter upplever är överdriven. Foto Jan-Olof Yxell
Niklas Jakobsson, doktorand på Chalmers tekniska högskola, påvisar i en undersökning tillsammans med andra forskare att den räckviddsångest som många elbilsspekulanter upplever är överdriven.
Foto Jan-Olof Yxell

Niklas Jakobsson, doktorand på Chalmers tekniska högskola, har tillsammans med forskarkolleger gjort en studie kring körmönstret för hushåll med en eller två bilar för att kunna utröna i vilka fall det skulle vara gynnsamt att byta till elbil.

– I vår studie är det bara åtta procent av förstabilarna och 15 procent av singelbilarna som skulle gå att ersätta rakt av. Men för andrabilarna är motsvarande siffra 30 procent. Kan man dessutom tänka sig att anpassa sitt färdsätt en dag i månaden – till exempel använda kollektivtrafik eller annat färdmedel för längre sträckor än 12 mil – ökar andelen andrabilar som kan ersättas till över 50 procent, säger Niklas Jacobsson till forskning.se.

Han menar att undersökningen visar att den räckviddsångest som många har är överdriven.

– Vi visar att det finns hushåll som kan byta till elbil och köra som vanligt, samtidigt som man sparar pengar på sikt, och det tror jag kan göra att intresset ökar. Men räckviddsångesten och det höga priset gör nog att en del inte ens börjar räkna på det, säger han.

En jämförelse mellan Sverige och Tyskland ingick också i studien. Jämförelsen visar att elbilar är avsevärt mer konkurrenskraftiga på den svenska marknaden, där elpriset är lägre och bensinen dyrare än i Tyskland.

Nicklas von Schrenk tror också att elbilen har en stark framtid i Sverige.

– Jag tror att elbilen kommer att ta över mer och mer, det finns så många fördelar. Inga utsläpp och en låg servicekostnad undantaget vanligt slitage.

–Vi kommer att få se en hel del el­bilar i trafik de närmaste åren. Den tekniska utvecklingen kommer att utöka räckvidden. Det finns mycket okunskap idag kring de här frågarna och vi har en uppgift att informera om marknaden hur ser ut, fortsätter han.

Almedalen laddar för elbilens framtid

Almedalveckan har många seminarier på temat kring elbilar. Elbils­lande­t Gotland och 2030-sekreteriatet ställer frågan om elbilens framtid i vardagslivet. Om attityder, entreprenörskap och vad som krävs för att elbils-boomen ska bli sann.

Naturskyddsföreningen frågar sig hur miljövänlig elbilen kan bli. De lokala utsläppen är låga men elen som bilen körs på, samt att bilen och dess batteri ska tillverkas – hur miljövänligt är detta idag? Vilken potential finns för framtiden och hur redovisas bilens totala miljöpåverkan?

Smart fakta

De totala nyregistreringarna av supermiljöbilar, bilar som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer, ökade i fjol med 84 procent till knappt 8 600 stycken.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade med 139 procent till 2 962 bilar, medan laddhybriderna, som kan köras på både el och bensin eller diesel, ökade med 64 procent till 5 620 bilar.

Under 2016 väntas cirka 14 000 supermiljöbilar registreras.

Källa: Bilsweden

I ytterligare ett seminarium undrar Vattenfall AB var elbilarna är, ”Ladda för ett fossilfritt Sverige – men var är elbilarna?”. Omställningen till fler elbilar och elbussar går alldeles för långsamt anser de.

Under rubriken “Vi är laddade – är ni klara? Elbilspionjärerna visar vägen!” undrar många av Sveriges elbils- och laddpionjärer varför utbyggnaden av laddinfrastrukturen fortfarande sker fläckvis, snarare än systematiskt och hur omställningen kan påskyndas?

Det blir helt klart en laddad vecka i Almedalen.

I Rexels tält på Skeppsbron i Almedalen kommer det inte bara att handla om bilar. Seminariet genomförs tillsammans med GARO som utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden.