FOTO André Tajti

André Tajti

”En bredare rekrytering ökar affärsnyttan i verksamheten”

Uncategorized I Almedalen tas frågan om mångfald i arbetslivet upp i flera seminarier. Ett av dem är ”Bredda kompetensen – öka affärsnyttan genom mångfald”. Seminariet leds av Alexandra Pascalidou och arrangeras av Försvarsmakten den 5 juli ombord på Försvarsmaktens fartyg HMS Carlskrona, som ligger förtöjd i Visby hamn.

Håkan Söderberg

Peter Sandwall, Generaldirektor Försvarsmakten. Foto: Försvarsmakten
Peter Sandwall, Generaldirektor Försvarsmakten.
Foto: Försvarsmakten

Seminariets gäster består av Försvarsmaktens GD Peter Sandwall, företrädare för Visita, McDonalds, Lernia och Arbetsförmedlingen, samt deltagare från Försvarsmaktens tidigare satsning ”Öppen dörr”, som fokuserade på att bredda kompetensbasen inom Försvarsmakten – något som lett till en ökad mångfald inom myndigheten.

”Öppen dörr” genomfördes under perioden 2011-2013 i samarbete med Arbetsförmedlingen och Lernia.Målet var att hitta nya sätt att nå mål­­­­gruppen. Samarbetet innebar att kandidaterna fick möjlighet att gå en förberedande militär utbildning samtidigt som de läste upp sina gymnasiebetyg för att kunna söka till ”Grundläggande militär utbildning” i Försvarsmakten. 440 personer fullföljde programmet. 90 dagar senare var två tredjedelar i sysselsättning. Nio av tio som saknade kompletta gymnasiebetyg läste upp minst ett betyg.

Nu vill Försvarsmakten vända på resonemanget och prata kompetens istället för mångfald.

Mia Jungefors, HR-strateg  Försvarsmaktens Högkvarter
Mia Jungefors, HR-strateg
Försvarsmaktens Högkvarter

– För att kunna lösa våra uppdrag har vi behov av personal som kan flera språk än svenska och som har förståelse för olika kulturer. Som myndighet ska vi spegla samhället, något som blir svårt när en stor del av vår befolkning inte känner sig tilltalad av vårt rekryteringsarbete, säger Mia Jungefors, HR-strateg på Försvarsmaktens Högkvarter.

En bransch som lyckats i sin strävan att bredda kompetensbasen och därmed mångfalden är besöksnäringen som under seminariet företräds av Visita, besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation.

– Tillsammans med andra kan vi skapa mer nytta och tillvarata resurserna i samhället på ett mycket mer effektivt sätt. Därför för vi dialog med Visita om ett närmare samarbete om rekrytering. Vi ser många likheter – vi är båda stora ungdomsarbetsgivare som erbjuder instegsjobb. Dessutom hoppas vi genom samarbetet ytterligare kunna bredda vår kompetensbas, säger Mia Jungefors.

För att kunna lösa våra uppdrag har vi behov av personal som kan flera språk än svenska och som har förståelse för olika kulturer.

Seminariet vill inspirera till en möjlighetsfokuserad dialog och även lyfta fram hur företag och organisationer kan samverka för att underlätta mångfald och ungas insteg på arbetsmarknaden. McDonalds kommer därmed att berätta om hur de arbetar praktiskt med frågorna och om vinsterna det ger dem.

– Vi vill tydliggöra hur arbetet kan gå till i praktiken och visa vilken nytta det skapar. Vi lyfter diskussione­n om hur en bredare rekrytering kan öka affärsnyttan i din verksamhet och lyfter idéer om hur vi tillsammans kan arbeta mer effektivt för att främja mer mångfald på arbetsplatsen, säger Mia Jungefors.

– Detta är ett intressant case som beskriver hur samhällets olika intres­senter samarbetar för att klara kompetens­försörjningen och som skapar en win-win för både organisationerna, individerna och samhället.

Fler intressanta mångfaldsseminarium

”Mångfald 2.0 – kartan förändras när normer och strukturer ställs på ända” är ett seminarium som arrangeras av Fastigo, KFS – arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag, KFO, Arbetsgivaralliansen, Svensk scenkonst och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Journalisten och författaren Edna Eriksson som leder seminariet menar att få arbetsgivare medvetet säger nej till arbetssökanden på grund av att de avviker från normen. Men hur gör man när normerna ställts på ända och hur lyckas man som arbetsgivare att spegla samhället vi lever i med ett uppgraderat synsätt på mångfald?

Ett annat seminarium på temat har rubriken ”Mångfald i arbetslivet – bryt barriärer och krossa fördomarna”. Utgångspunkten är att alla människor, organisationer och företag vinner på att arbeta med mångfald och att inkludera grupper som står utanför arbetsmarknaden, men ofta står fördomar i vägen. På plats finns Glada Hudik-teaterns ledare Pär Johansson för att tydliggöra hur det goda ledarskapet alltid tar sin början hos en människa och hur stora processer och resultat nås när man vågar konfrontera sin egen och andra människors okunskap och osäkerhet.

Den lätt provocerande frågan ”Är mångfald verkligen lönsamt?” ställer sig fackförbundet Unionen i Almedalen. Om nu mångfald är lönsamt varför är då arbetslösheten så hög bland utrikes födda? Paneldeltagarna kommer diskutera hur utrikesföddas utbildning och kompetenser bättre ska tas tillvara, samt vad regering, arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen kan göra tillsammans för att underlätta och påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden.