Moa Nilsson

Forskningstävlingen iGEM bidrar till framtidens alzheimerforskning

Vård iGEM är världens största tävling inom syntetisk biologi. Senare i år samlas lag bestående av studenter från drygt 300 olika universitet vid MIT i Boston för att delta i en forskningskonferens, bland annat med fokus på hur biologi kan användas för att förebygga och behandla alzheimers.

– Vårt team kommer under sommaren att optimera uttrycket av amyloid-beta och tau i E.coli, två peptider som förekommer i samband med alzhemiers sjukdom. Teamet består av tolv studenter som läser alltifrån teknisk biologi till kemisk biologi och maskinteknik, säger Moa Nilsson, som studerar andra året med inriktning på medicinsk biologi vid Linköpings universitet.

Moa går en forskningsförberedande utbildning och valde att engagera sig i iGEM-teamet
för att öka sin kompetens kring hur ett forskningsprojekt fungerar i praktiken.

– Med hjälp av biologiska metoder kan vi genomföra viktig grundforskning som andra alzheimerforskare kan ha stor nytta av i sin forskningsverksamhet. Vi är ett av flera svenska team som möts i Boston i november i år, säger Moa Nilsson.