city-handshake johan w

Johan Wiktorsson (illustration)

Hallå där

Aktuellt ... Kristoffer Thamsons (M), trafiklandstingsråd i Stockholms läns landsting.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

Varför behövs ett storregionalt samarbete vad gäller infrastruktur och transporter?

Kristoffer Tamson
Kristoffer Tamson

– Min syn på vårt samarbete tar av naturliga skäl sin utgångspunkt i Stockholmsregionen, som är en av de mest urbaniserade delarna av Europa. Här krymper avstånden i takt med att jobben och invånarna blir fler. Vid sidan av detta ska vi bära med oss att vägen inte tar slut när du åker mellan två kommuner eller att människors rörelsemönster inte påverkas beroende på vilka länsgränser du passerar i din arbetspendling. Därför är det viktigt med samarbete och dialog mellan de olika aktörerna.

 

Vilka behov finns och vilka lösningar arbetar ni med?

– Det finns ett stort behov av att knyta samman samhällsaktörer, bland annat för att säkerställa utbyggd infrastruktur och fler bostäder. Här ser jag exempelvis Sverigeförhandlingen som en viktig grundsten för samtal och dialog. Vi måste också komma ihåg att det är skillnad på exempelvis kollektivtrafiken i Västmanland och i Stockholms innerstad, även om de gemensamma utgångspunkterna är att trafiken ska vara punktlig, trygg och effektiv.

 

Vilka utmaningar möter ni?

– I höstas spreds en stor osäkerhet när det kom spretiga regeringsuttalanden om Bromma flygplats framtid. Den bidrar tillsammans med tåg och väg till att skapa fler förutsättningar för jobb och tillväxt. Våra fortsatta utmaningar är alltjämt att fortsätta stärka konkurrenskraften och en långsiktig utveckling för regionen, både när det gäller tillväxt, arbetstillfällen och bostadsbyggande.