eskilstuna

Foto: mema/Adobe stock.

Mälardalen – en av de snabbast växande regionerna i Sverige

Inspiration Snabbare tåg och kortare restider har fått Mälardalen att blomma under de senaste årtiondena. När restiden krymper ökar viljan att bo och jobba i Mälardalen. Det här skapar en positiv spiral av tillväxt i regionen. Mälardalen knyts på så sätt samman till en enda stor arbetsmarknad.

birgittastolt

Birgitta Stolt

Stockholm växer så det knakar. Det byggs överallt och staden brer ut sig, även genom all inflyttning. I dag är mer eller mindre hela Uppland en del av Stockholms arbetsmarknad. Även Sörmland och Västmanland är på väg i samma riktning. Det här gör att transporterna blir allt viktigare.

Anna Holmström är platschef på Handelskammaren Mälardalen, som främjar näringslivet i regionen och företräder företagens intressen. De jobbar för att se till att Mälardalen ska bli en ännu bättre plats att driva företag på.

Anna Holmström
Anna Holmström.

− Vi jobbar för våra medlemmar. Vi har tre fokusområden: Infrastruktur, Kompetensförsörjning och Internationella affärer. När det gäller kompetensförsörjning gäller det att se till att våra medlemsföretag har tillgång till rätt kompetens. Till exempel jobbar vi mycket med Yrkeshögskolorna. Deras utbildningar bottnar i näringslivets verkliga kompetensbehov (yrkeslivets) behov. Åtta av tio som genomgår en YH-utbildning, får jobb efteråt. Det beror på att utbildningen formats tillsammans med företagen och bygger på deras behov av framtida kompetens. Där får man den kompetens som näringslivet efterfrågar. Och vi träffar cirka 300 företag bara i år inom alla branscher. Vi samverkar mycket med näringslivet i stort, och har ständigt örat mot rälsen, säger Anna Holmström.

Deltar i Almedalen

I sommar kommer Handelskammaren Mälardalen att för femte året i rad befinna sig i Almedalen som en del i det näringspolitiska arbetet att driva opinionsbildning och bygga relationer med viktiga beslutsfattare. Det seminarium de ska ha kommer ha fokus på infrastruktur och kompetensförsörjning.

− Näringslivet kommer att lyfta problemet med trafiksäkerheten. Vi har flera viktiga transportberoende företag som ligger mitt i stråket Stockholm-Oslo. Och näringslivet i vår region har lågt förtroende för tillförlitligheten till tågen. Vägarna måste bli bättre och vi tittar även på sjöfarten för att avlasta vägtrafiken och påverka miljön i rätt riktning. Vi arrangerar ett seminarium och paneldiskussion som lyfter  de utmaningar och möjligheter vi ser i vår region. Hur säkerställer vi att människor och gods kommer dit de ska när det behövs?  Hur kan vi bättre locka företag och talanger  till regionen? Och hur vi kan stärka kompetensförsörjningen och förbättra matchning på arbetsmarknaden tillsammans?

Fler flyttar till Mälardalen

De senaste decennierna har fler människor valt att flytta till Mälardalen bland annat på grund av det fina läget och närheten till friluftsliv och Mälaren. Livet ska fungera för hela familjen och även digitaliseringen har skapat fler arbetsmöjligheter.

 

För att behålla vår konkurrenskraft behöver vi jobba tillsammans, näringsliv och samhälle.

Anna Holmström

 

− Tillgång till arbete finns och vi har en växande industri och besöksnäring. Det växer fram nya företag i hela regionen. Bostadsbristen är ett problem, men nu byggs det i allt snabbare takt. Det finns byggkranar överallt i området – ett tecken på tillväxten.

Anna berättar hur industriföretagen har banat väg för fler och fler medelstora bolag att ge sig ut på den internationella marknaden. Och genom digitaliseringen har möjligheterna ökat att även driva företag på landsbygden. Den digitala utvecklingen går snabbt framåt och har stor påverkan på hur vi gör affärer idag, och på samhällsutvecklingen i stort. Digitaliseringen skapar förändrade förutsättningar för framtiden. Alla behöver inte bo i storstäderna längre.

− För att behålla vår konkurrenskraft i regionen och i Sverige behöver vi jobba tillsammans,  näringsliv och samhälle. Genom att speeda upp takten och se nya möjligheter där det privata och offentliga samverkar – till exempel kring  investeringar i infrastruktur. Öresundsbron är ett bra exempel på att det går.