ThinkstockPhotos-459424205 (6) kopiera

Thinkstock (featured image)

Ny hotbild kräver nya former av samverkan

Säkerhet Osäkerhet i omvärlden och nya förutsättningar från det försvarspolitiska beslutet styr debatten om försvars- och säkerhetsfrågor i Almedalen.

waldemaringdahl

Waldemar Ingdahl

Vilka frågor om försvar och säkerhet kommer att vara omtalade i årets Almedalen? Katarina Tracz, chef för tankesmedjan Frivärld, anser att debatten om den säkerhetspolitiska situationen i närområdet och om svenskt NATO-medlemskap kommer att fortsätta.

Utvecklingen i Ukraina och IS framfart är andra högrelevanta frågor, inte minst eftersom hemvändande IS-krigare utgör ett allvarligt säkerhetshot mot Sverige.

Katarina Tracz
Katarina Tracz

– Däremot har intensiteten i frågan om det svenska försvarets framtid avtagit i och med att diskussionen inför det försvarspolitiska beslutet är över för denna gång, kommenterar hon.

Det försvarspolitiska beslutet kommer att gälla mellan 2016 och 2020. Försvarsmakten får ökade anslag men det är omdebatterat hur långt de räcker. Försvarsmakten begärde 20 miljarder kronor extra under avtalets fem år och fick tio miljarder. Kostnadsökningar på två miljarder kronor, främst hyreshöjningar och höjda arbetsgivargifter, kommer att minska det faktiska tillskottet.

Fjolårets debatt om Gotlands försvar blev till en satsning från politikerna. ÖB ville istället prioritera personal, materiel och fler övningar. Därför debatteras hur man genom samarbete kan få ut så mycket som möjligt för pengarna.

Harri Larsson arbetar för Hewlett-Packard som strategichef Försvar och nationell säkerhet Norden. På Försvarspolitisk Arena kommer HP att anordna ett seminarium om hybridkrig och terrorhot.

 

I dag drivs samordning mellan människor men inte mellan system.

 

Hybridkrig handlar om att gränsen mellan krig och fred har blivit mindre tydlig. Ukrainakonflikten är ett exempel på krig som förs utan krigsförklaring och tydligt officiellt stöd. Aktiva propagandaåtgärder och spridande av våldsbejakande extremism skapar en gråzon för vad som är en uppgift för civila myndigheter respektive försvarsmakten när en konflikt trappas upp.

Harri Larsson
Harri Larsson

– Förmågan har gått ned i Sverige sedan Totalförsvarets dagar, då det fanns en plan för att engagera hela samhället, säger Larsson.

Att upprätthålla dessa funktioner var dock kostsamt. Larsson berättar att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har en samverkansroll, inte en samordningsroll. Myndigheterna ska själva ansvara för sina uppgifter i både krigs- och fredstid, enligt ansvarsprincipen.

I dag drivs teknikutvecklingen i större utsträckning civilt än militärt. Ett exempel är Big Data.

– Det handlar om att bearbeta mycket stora mängder information och se samband mellan händelser och analysera orsakerna bakom dem. Viktigt är att balansera frågorna om ökad förmåga, integritetsskydd och tolkningen av lagrummet, säger Harri Larsson.

HP har ett intresse av samordning då företaget arbetar med logistik, säker informationsinfrastuktur och ledningssystem. Dessa förmågor möjliggör delning av information och därmed samordning av myndigheternas verksamhet. Det gäller att få en säker informationstillgänglighet genom att rätt människor samverkar, i rätt utformade processer med rätt teknologi.

– I dag drivs samordning mellan människor men inte mellan system. Hur informationssamordning kan gå till finns redan tillämpat i andra länder. En systemsamverkan behöver varken ta lång tid eller bli extremt kostsam, om det tas om hand ur ett strategiskt perspektiv och inte utvecklas själv från grunden. Det är bättre att börja i liten skala och utveckla denna samverkan stegvis., avslutar Harri Larsson.