3532634143_a4c1ca2737_o

Pat Cox om gränsöverskridande transporter

Aktuellt Botniska korridoren är den primära godstransportleden från Haparanda i norr till Mjölby och Arlanda-Stockholm i söder.

Korridoren är en del av EUs stomnätverk för transporter, TEN-T Core network. Under Almedalsveckan finns Botniska korridoren på plats, liksom Pat Cox, koordinator för en av EU:s stomnätskorridorer, Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor.

– Det är verkligen glädjande att Pat Cox kommer till Almedalsveckan. Pat Cox ger besökarna på Almedalsveckan en möjlighet att ta del av vad transporter i Sverige spelar för roll för EU, säger Joakim Berg, projektledare för Botniska korridoren.

Pat Cox deltar bland annat på tisdag 4 juli i Arctic Maritime Transport Café kl 10.30 och i ett samtal med statssekreterare Mattias Landgren och näringslivsrepresentanter om framtida uppgifter för det europeiska samarbetet inom transporter 15.15 samma dag.

EU är beroende av fungerande transporter till och från till den mångfald av råvaror och produkter som finns i norr. Exempelvis det högkvalitativa stål från norr som blir till jobb i bilfabriker i Tyskland och Italien, regionens skogsråvara och de tusentals europeiska turisterna som besöker norra Sverige, Norge och Finland varje dag.

Med kapacitet i Botniska korridoren och i anslutande nätverk som möter dagens behov kan den bli en motor för vidare utveckling istället för att idag vara ett hinder för tillväxt och grön omställning, säger Joakim Berg.