Anders Ygeman

Anders Ygeman, inrikesminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

”Sveriges terrorberedskap är bra och utvecklas”

Säkerhet Säkerhetsläget har varit förhöjt i Sverige sedan Taymour Abdulwahab sprängde sig själv på Bryggargatan 2010. Efter de senaste årens terrorattacker runt om i Europa, varav ett på Drottninggatan i Stockholm, har oron bland medborgarna ökat. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att utveckla beredskapen så att vi ska kunna möta hoten.

Alexandra Ekström Madrid

Terrorattackerna i Europa fortsätter och Sverige blev i våras för första gången utsatt för ett terrordåd med dödlig utgång i modern tid. Attentatet på Drottninggatan i Stockholm skapade otrygghet och oro bland medborgarna samtidigt som polisen och säkerhetstjänstens arbete hyllades efteråt. Sveriges inrikesminister Anders Ygeman (S) menar att Sveriges terrorberedskap i grunden är god men att det är viktigt att hela tiden utveckla och förbättra för att hänga med i det föränderliga säkerhetsläget.

Kriminalisera terrorresor

Några av de åtgärder som regeringen gjort senaste åren är att kriminalisera så kallade terrorresor där en person åker utomlands för att tränas i terrorverksamhet, stoppa missbruket och illegal försäljning av svenska pass genom att reglera antalet pass till tre per person under en femårsperiod och ökat polisens resurser.

Kommande åtgärder innefattar bland annat så kallad hemlig dataavläsning, som innebär att polisen och säkerhetspolisen lättare kan komma åt krypterad information, att säkerställa polisens möjlighet till kameraövervakning samt att säkerställa att polisen har kapacitet att hantera flera parallella incidenter.

– Sverige har en bra beredskap i grunden och vi har ett gott samarbete med olika internationella organisationer och myndigheter, säger Anders Ygeman.

Så ska färre radikaliseras

Många av terroristerna som utför terrordåd i Europa är europeiska medborgare. För att undvika att fler människor radikaliseras och söker sig till olika terrororganisationers verksamheter behöver hela samhället mobiliseras. Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism som arbetar för att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå har tidigare varit i blåsväder. Regeringen väljer därför att förändra organisationen.

– Regeringen har beslutat att den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, som har varit tillfällig, ska flyttas till permanent nationellt centrum mot våldsbejakande extremism, som inrättas vid Brottsförebyggande rådet. Vid centret bildas ett insatsteam som ska stärka stödet till kommunernas operativa arbete, säger Anders Ygeman.

Det behövs inte bara effektiva sätt att förhindra radikalisering och våldsbejakande extremism. Det behövs också sätt att fånga upp och “omvända” de som redan har radikaliserats. Anders Ygeman menar att det finns exempel på hur man lyckats med det i ett antal kommuner men menar att exemplen måste bli fler.

– Det finns personer som arbetar med detta runt om i landet och de har lyckats i några fall. Vi behöver dock öka samarbetet med våra utländska kollegor för att sätta gemensamma rutiner för detta och därmed öka antalet goda exempel, säger han.

Regeringen är med i flera internationella samarbeten mot våldsbejakande extremism. Det finns ett övergripande samarbete inom ramarna för Europols arbete att förhindra transnationell brottslighet. Dessutom finns Sverige representerat i det europeiska nätverket Radicalisation Awareness Network, RAN.

Sveriges beredskap är bra

Sverige har lyckats förhindra ett antal terrorbrott innan de skett och Anders Ygeman menar att det sker regelbundna avvärjningar. Bland annat greps en man i 20-årsåldern från norra Stockholm i januari 2016 efter att ha försökt bygga en självmordsbomb. Mannen åtalades och dömdes senare till fem års fängelse för förberedelse av terrorbrott.

Det är svårt att skydda sig mot människor som är beredda att offra sitt liv för att skada andra. Trots det menar Anders Ygeman att vi inte ska vara oroliga i vardagen.

– Man ska försöka tänka så lite som möjligt på det. Det är klart att risken finns att Sverige drabbas igen men risken att den enskilda drabbas är oerhört liten. Vi gör allt var vi kan för att förhindra fler terrordåd och det är viktigt att medborgarna kan lita på vårt arbete, säger han.