ThinkstockPhotos-465369344 (kopia)

Thinkstock (featured image)

Turbulenta tider för vård och omsorg

Vård Regeringens politik, förändringar i demografin och ny teknik påverkar förutsättningarna för vård och omsorg. Hur kommer det att diskuteras i Almedalen?

waldemaringdahl

Waldemar Ingdahl

Den svenska sjukvårds- och omsorgsmodellen står inför en stor utmaning. Befolkningen är rikare än någonsin tidigare, men också äldre och mer sammansatt än någonsin tidigare. Sjukdomar som tidigare betydde döden kan nu om inte botas så åtminstone behandlas. Förväntningarna på hög kvalitet, och kraven på att lösningarna ska vara anpassade till individens förutsättningar, har aldrig varit så stora.

Den politiska debatten fortsätter om vinster ska tillåtas i vårdföretag. Regeringen har efter en överenskommelse med Vänsterpartiet tillsatt en utredning som ska vara klar 2016. I förslaget ska nästan allt överskott återinvesteras i verksamheten, med troligen en tillåten avkastning på någon procent av det egna kapitalet. Utredningen ska ta fram den exakta procentsiffran.

Civilminister Ardalan Shekarabi har uttryckt att regeringen vill minska antalet landsting för att möta förändringarna i befolkningsstrukturen, levnadsmönster och samhällsekonomin. I dag finns det 20 landsting och regioner som främst administrerar sjukvård och kollektivtrafik. Det finns ännu inte inget förslag på hur många landsting som ska avskaffas, men civilministern har sagt att år 2019 ska de vara färre och att arbetet med en ny indelning ska påbörjas inom kort.

 

Vi vill förklara hur denna kedja hänger ihop. Och varför alla delar i kedjan är viktiga för att nå en vård i världsklass.

 

Sjukvården producerar allt mer data om oss som patienter, data som kan vara forskningen, vårdgivarna, försäkringsbolagen och i slutändan patienterna själva till stor hjälp genom att utveckla ny medicinteknik samt personanpassade terapier och tjänster. Informationsspridning, säkerhet och patientintegritet har länge varit infekterade frågor i vården och den nya Patientdatalagens krav har visat sig svåra att genomföra.

 

Årets Almedalen rymmer möjligheten till en hel del dramatik om sjukvård och omsorg. Vad kommer två viktiga aktörer, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och LIF branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen, att lyfta för frågor?

Claes Bertilson
Claes Bertilson

– Vi har i år valt att lyfta frågorna om jämlik vård, integrationsfrågan samt frågan om regeringens krav på medfinansiering gällande infrastrukturprojekt säger Claes Bertilson som är presschef på SKL.

– Vi är på plats för att diskutera våra frågor, alltså kommuner och landstings frågor som diskuteras både med oss och, mer oroande, utan oss. Vi hoppas kunna lyfta den lokaldemokratiska vinkeln i all diskussioner i veckan, utvecklar Bertilson.

Det övergripande temat för LIFs seminarier är “Vägen till en vård i världsklass”. LIF:s vd Anders Blanck utvecklar tanken bakom temat.

Anders Blanck Foto: Gunilla Lundström
Anders Blanck
Foto: Gunilla Lundström

– Sverige tappar gentemot andra länder inom hela Life Science-kedjan, från provrören i grundforskningen till att nya moderna läkemedelsbehandlingar inte når den enskilde patienten, säger Blanck.

– Vi vill förklara hur denna kedja hänger ihop. Och varför alla delar i kedjan är viktiga för att nå en vård i världsklass, fortsätter han.