ThinkstockPhotos-451097435 kopiera

Thinkstock (featured image)

Värdet av en sund inomhusluft

Miljö 78 procent av de svenska småhusen och 50 procent av flerbostadshusen uppfyller inte riktvärdet för luftomsättning, vilket innebär att inomhusluften inte är tillräckligt ventilerad. Under Almedalsveckan arrangerar Svensk Ventilation ett gediget program med fokus på sambandet mellan sund inomhusluft och hälsa, energieffektivisering och skolrenoveringar.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

Britta Permats
Britta Permats

– En sund och välventilerad inomhusluft har en betydande inverkan på vår hälsa. Forskning har visat att det finns ett samband mellan bristfälligt ventilerad inomhusluft och astma och allergi. Vår stora utmaning är att förbättra inomhusklimatet samtidigt som vi ska genomföra en kraftfull energieffektivisering av våra byggnader. En inte alldeles enkel ekvation men lösningar finns, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

I samband med Almedalsveckan arrangerar Svensk Ventilation bland annat ett seminarium där man bjudit in Roland Jonsson från HSB, som kommer att tala om energieffektiva renoveringsåtgärder som förbättrar inomhusklimatet och även är ekonomiskt lönsamma. Under veckans gång kommer Svensk Ventilation även arrangera seminarier kring vikten av bra luft i skolan samt hur man kan skydda sig mot föroreningar i stadsluften inomhus.