Mikael Ek, vd Svenska stadsnätsföreningen

Mikael Ek, vd Svenska stadsnätsföreningen

”Vi har ett stort politiskt ansvar”

Aktuellt Ofta diskuteras det digitala utanförskapet utifrån ett infrastrukturfokus. Svenska stadsnätsföreningens seminarium ”Digitalt utanförskap – äldre, låginkomsttagare eller invandrare?” vill lyfta fram en annan problematik; de grupper som riskerar utanförskap av en annan anledning än den geografiska.

Håkan Söderberg

Regeringen har lovat snabbt bredband till 90 procent av landets befolkning till 2020. Även om målet nås så kommer nära en miljon, en av tio svenskar, sakna tillgång till snabbt bredband.

Regeringens bredbandstrategi har emellertid skjutits fram vid flera tillfällen. Tidigare bostadsminister Mehmet Kaplan har avgått och nu ligger frågan på den nye ministern Peter Erikssons bord.

Mikael Ek är vd i Svenska stadsnätsföreningen, SSNF, och han vill öka förståelsen för att det finns fler som riskerar ett digitalt utanförskap än de som rent geografiskt inte nås av bredbandsutvidgningen.

– Många äldre vill eller kan inte ta del av den digitala världen. Det finns också människor som bor i lägenhet där det snabba bredbandet finns, men de har varken råd med dator eller bredband. För de som är nyinvandrade är språket ett stort hinder. Vi har uppemot 100 000 analfabeter i Sverige idag. Det är en stor utmaning att få med oss de här grupperna.

– Det är viktigt att en uppdaterad strategi kommer, annars finns risken att ett digitalt utanförskap för de här grupperna ökar. Det finns en god prognos för att nå målet år 2020 men vi saknar ett mål för de sista tio procenten och de andra utsatta grupperna, fortsätter Mikael Ek.

Utbildning är en annan viktig fråga. Det kan krävas en helt ny typ av utbildning när det gäller till exempelvis analfabeter. Det gäller att hitta nya vägar, att använda alla de moderna hjälpmedel som finns för att kunna utbilda och stötta de grupper som idag står utanför.

Mikael Ek betonar det inte frågan om kritik av hur det fungerar idag, utan att det handlar om en tuff uppgift som måste lösas gemensamt. Alla, i den offentliga sektorn men också i den privata, måste öppna upp för samverkan.

– Vi ser att det görs en hel del olika saker på lokal nivå. Men vi har 290 kommuner och alla får inte del av det som finns. De framgångsexempel som finns är en kunskapsbank som kan föras över till andra. Jag tror också att kommunerna behöver hjälp för att hitta nya strukturer och nya mallar, en systematik för att kunna hjälpa människor till innanförskap i den digitala världen, säger han.

Digitaliseringen förändrar nästan allt

Att få med alla på digitaliseringståget är viktigt. Tillgång till en snabb uppkoppling är för många en förutsättning för att boka läkartid, ha kontakt med barnens skola, eller sköta myndighetsärenden. En rapport från Statens mediaråd visar att barn i de familjer som står utanför digitaliseringen påverkas negativt.

Smart fakta

SSNF är en oberoende bransch- och intresseorganisation för Sveriges stadsnät. De organiserar 155 stadsnät och 117 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet och företräder en majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige.

Digitaliseringen är på väg att förändra nästan allt. Och den digitala klyftan växer dag för dag.

– Det kommer nya appar, nya tjänster, som hjälper oss att sköta vardagliga bestyr varje dag. Det innebär att det blir svårare och svårare för de som står utanför. Vi har ett stort politisk ansvar att minska den digitala klyftan, avslutar Mikael Ek.